Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov v Mestni občini Ljubljana v letu 2020.

Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki:

Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

Znanstveni oziroma strokovni posveti:

Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano, in pomembno prispevajo k njeni promociji.

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

  • sedež v MOL,
  • za znanstvene oziroma strokovne publikacije so prijavitelji vlog lahko založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost,
  • za znanstvene oziroma strokovne posvete so prijavitelji vlog lahko javni zavodi ali nepridobitne organizacije.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.