Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 1. Del

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev.

Strokovni delavci so lahko zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo, in so v študijskem letu 2019/20 vpisani v določene študijske programe na Univerzi v Ljubljani, Pedagoška fakulteta ter Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Seznam programov in več informacij najdete tukaj.