Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 2. del

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje šolnin za nadaljno izobražvenaje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izbraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo.

Rok prijave je 14. 2. 2020.

Besedilo razpisa in obrazec za prijavo lahko najdete tukaj.