Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2020 do 2023 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis z namenom sofinanciranja javnih kulturnih programov, ki jih bodo izvajalci realizirali v obdobju od 2020 do 2023.

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v obdobju od 2020 do 2023 na naslednjih področjih:

  • uprizoritvene umetnosti,
  • glasbene umetnosti,
  • vizualne umetnosti,
  • intermedijske umetnosti,
  • literarni programi (a. spodbujanje bralne kulture in b. literarni festival),
  • podporni kulturni programi,
  • transdisciplinarni programi,
  • kulturno –umetnostna vzgoja.

Na razpis se lahko kot prijavitelji programov prijavijo le nevladne kulturne organizacije, razen na področju E. literarni programi (podpodročje literarni festival), kjer se lahko prijavijo tudi gospodarske družbe, ki izpolnjujejo v razpisu opredeljene pogoje.

Prijave sprejemajo do 18. decembra 2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.