Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2018, je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2018:

  • nevladnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
  • javnih zavodov na področju kulture, ki v letu 2017 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2018, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, v skladu s 97. členom ZVKD-1);
  • ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

Cilji razpisa: Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

Razpisana področja:

1. Področje: Uprizoritvene umetnosti
1.1. Podpodročje: Produkcija
1.2. Podpodročje: Postprodukcija
1.3. Podpodročje: Prvi avtorski projekt
1.4. Podpodročje: Prvi projekt producenta

2. Področje: Glasbene umetnosti
2.1. Podpodročje: Organizacija koncertov in glasbenoscenskih predstav
2.2. Podpodročje: Mednarodna gostovanja v tujini
2.3. Podpodročje: Naročila izvirnega glasbenega dela ali koreografije
2.4. Podpodročje: Glasbeno založništvo
2.5. Podpodročje: Avtorski projekt
2.6. Podpodročje: Delovne štipendije

3. Področje: Vizualne umetnosti
3.1. Podpodročje: Odprti ateljeji
3.2. Podpodročje: Razstavni in festivalski projekti
3.3. Podpodročje: Delovne štipendije

4. Področje: Intermedijske umetnosti
4.1. Podpodročje: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji
4.2. Podpodročje: Postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini
4.3. Podpodročje: Prvi avtorski projekt
4.4. Podpodročje: Delovne štipendije

Več informacij najdete tukaj.