Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2022.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnim projektom na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

Ministrstvo v okviru javnega razpisa na področju intermedijskih umetnosti razpisuje štiri podpodročja:

  • Produkcija in postprodukcija v Sloveniji
  • Postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini
  • Prvi avtorski projekt
  • Delovne štipendije

Na razpis se lahko prijavijo:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti ne spadajo v okvir večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  • javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2021 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2022 oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti ne spadajo v okvir večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  • samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na področju intermedijskih umetnosti.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo