Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih senzorno oviranim

Ministrstvo za kulturo razpisuje sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, knjig v Braillovi pisavi, zvočnih knjig in knjig v slovenskem znakovnem jeziku ter razvoja ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.

Področje razpisa:

  • Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku.
  • Razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.

Na razpis se lahko prijavijo invalidske organizacije slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, gluhoslepih ter oseb s poškodbami glave, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, ter druge nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področjih, ki jih zajema ta razpis. 

Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo