Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Področje razpisa:

  • ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture;
  • prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v znakovnem jeziku.

Prijave sprejemajo do 24. januarja 2020.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.