Javni razpis za izbor operacij “Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020”

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Razpis ima dva vsebinska sklopa:

  • sklop 1: sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje najmanj enega leta;
  • sklop 2:  sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • nevladne kulturne organizacije,
  • javni zavodi,
  • javne agencije,
  • javni skladi, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Rok prijave je 16. 3. 2020.

Več informacij lahko najdete tukaj.