Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2022

Predmet javnega razpisa MKC-2022 je sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.

Cilj javnega razpisa je zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti z namenom ohranjanja dosežene in izenačevanja stopnje razvojnih standardov prostorskih razmer in opreme za potrebe mladinske kulturne dejavnosti.

Rok prijave je do 30. 5. 2022.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: JSKD