Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2021 do 2023

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in triletnega strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči, ki jih bodo izvajale nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji, financiralo pa Ministrstvo za zunanje zadeve.

Javni razpis je razdeljen v štiri sklope, in sicer:

  • Razvojni projekti v Podsaharski Afriki – trajnostno upravljanje voda kot odziv na COVID-19,
  • Razvojni projekt v Belorusiji – razvoj demokracije in gospodarskih priložnosti,
  • Razvojna projekta “Naše pravice v državah Zahodnega Balkana in Afrike”,
  • Strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči.

V izvajanje projektov v partnerskih državah mora prijavitelj na primeren in učinkovit način vključiti najmanj enega lokalnega partnerja. Posamezni prijavitelj lahko v okviru razpisa odda do največ 4 prijave.

Več o razpisu lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS