Javni razpis za izvedbo projekta “Obeležitev svetovnega dneva beguncev”

Predmet javnega razpisa je v letih 2019, 2020 in 2021 priprava dogodka, namenjenega obeležitvi Svetovnega dneva beguncev, ki se obeležuje 20. 6., na katerem aktivno, vzajemno in vključujoče sodelujejo osebe z mednarodno zaščito, prosilci za mednarodno zaščito in predstavniki družbe sprejema.

V letih 2020 in 2021 je predmet razpisa tudi izvedba spremljajočih aktivnosti pred Svetovnim dnevom beguncev z namenom ozavestiti prebivalce Republike Slovenije o splošni begunski tematiki s poudarkom na dobrih praksah ter izzivih, s katerimi se srečujejo prosilci za mednarodno zaščito ter osebe z mednarodno zaščito pri vključevanju v družbo.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh vsebinskih sklopov:

  • vsebinski sklop 1 (izvaja se v letih 2020 in 2021): skozi vse leto izvedba aktivnosti namenjenih ozaveščanju širše populacije o splošni begunski tematiki;
  • vsebinski sklop 2 (izvede se v letih 2019, 2020 in 2021): izvedba javnega dogodka namenjenega obeležitvi Svetovnega dneva beguncev. Dogodek naj se izvede v Ljubljani v tednu, ko se obeležuje Svetovni dan beguncev.

Prijavitelji morajo ponuditi predlog javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa – posameznega vsebinskega sklopa.

Projekt se bo izvajal od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najkasneje do 30. 7. 2021.

Več informacij o razpisu in pogojih sodelovanja najdete tukaj.