Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji.

Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.

Namen javnega razpisa je subvencioniranje predvidoma 120 trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. V okviru javnega razpisa se predvideva:

SKLOP A:

  • Subvencioniranje predvidoma 100 trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnih organizacijah;

SKLOP B:

  • Subvencioniranje predvidoma 20 trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

 Ciljna skupina javnega razpisa se razlikuje glede na SKLOP, in sicer:

  • SKLOP A: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah;
  • SKLOP B: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij ter organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu.

SKLOP A: na javni razpis lahko kandidira prijavitelj le skupaj s partnerji, ki tako skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oz. konzorcij. Konzorcij lahko sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev).

Prijavo na javni razpis odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.

SKLOP B: na javni razpis lahko kandidira prijavitelji sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcij oz. konzorcijsko partnerstvo. V primeru konzorcija lahko le-tega sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev).

V kolikor se na javni razpis prijavi konzorcij, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.

Rok za prijavo je 8. julij 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.