Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine “HURA, PROSTI ČAS II”

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v razpisanem obdobju od 1. 7. do 30. 11. 2018 in so namenjenih otrokom s posebnimi potrebami in invalidni mladini.

Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Prijavitelj lahko v razpisanem obdobju, prijavi največ dva programa. Na razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.