Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v Republiki Sloveniji, v letu 2021.

Programi naj spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.

Več informacij o razpisu je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS