Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2021

Svet romske skupnosti Republike Slovenije objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2021.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:

 • na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja,
 • na področju medgeneracijskega sodelovanja,
 • na področju spodbujanja enakosti,
 • na področju spodbujanja izobraževanja,
 • na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete,
 • na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu.

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oz. romsko društvo, ki deluje v javnem interesu;
 • na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto;
 • imajo poravnane vse obveznosti do Sveta romske skupnosti Republike Slovenije;
 • imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij;
 • izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
 • vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa;
 • posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en program ali projekt.

Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih društev.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Vir: CNVOS