Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.

Namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju MOL zvedeni v letu 2022. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, jim zagotoviti prostočasne aktivnosti v času šolskih počitnic ter jih ozaveščati o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov.

Rok prijave je 2. 12. 2021.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: MOL