Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2022 s področja varstva okolja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana v letu 2022, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju MOL, in sicer:

  • Sklop A: Projekt ZUNAJ – Oživljanje zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev.
  • Sklop B: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).
  • Sklop C: Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe.

Upravičeni vlagatelji so okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja krajine (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi, ustanovljeni na osnovi Zakona o zavodih) in imajo sedež v MOL. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: MOL