Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2020

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, arhitekture, trajnostne gradnje, zemljiške in stanovanjske politike ter izobraževanje in ozaveščanje mladih o naštetih vsebinah.

Razpis je namenjen sofinaniciranju priprav in izvedb razstav, simpozijev, konferenc, okroglih miz, posvetov, strokovnih in izobraževalnih delavnic in drugih inovativnih promocijskih in izobraževalnih aktivnosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove in zbornice, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave je 6. 3. 2020.

Več informacij o razpisu in razpisnih pogojih lahko najdete tukaj.