Javno posvetovanje Evropske komisije o mobilnosti mladih prostovoljcev v Evropski uniji

Evropska komisija je 28. aprila zagnala javno posvetovanje o prostovoljskem delu mladih na projektih v drugih državah EU, ki bo podlaga za posodobitev predpisov s tega področja.

Cilji nove pobude je odpraviti ovire za čezmejno prostovoljstvo in solidarnost mladih ter povečati učinek Evropske solidarnostne enote; predlaganje političnih smernic za povečanje vključenosti, kakovosti in prepoznavnosti Evropske solidarnostne enote in njenih čezmejnih prostovoljnih in solidarnostnih dejavnosti; podpiranje informacij in sodelovanje pri čezmejnih solidarnostnih aktivnostih mladih prostovoljcev; podpiranje komplementarnosti med nacionalnimi in prostovoljnimi programi v državah članicah in Evropsko solidarnostno enoto; ter spodbujanje medsebojnega učenja in mreženja med državami članicami.

Več informacij o posvetovanju najdete tukaj.

Vir: Evropska komisija