Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa “Priložnost zame”

Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo delodajalcem v programu Priložnost zame. Omogoča subvencijo 700 EUR na mesec za zaposlitev brezposelnih, ki so v evidenci prijavljeni najmanj dve leti brez prekinitve. 

Izplačevanje subvencije poteka največ 12 mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev brez prekinitve ali za nedoločen čas. Delodajalec mora ohraniti zaposlitev najmanj eno leto.

Na javno povabilo se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije.

Več informacij o programu je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS