Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice«

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo v vrednosti 2,56 milijona EUR, na katerem lahko socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev.

V šestmesečno praktično usposabljanje, ki bo potekalo v učnih delavnicah pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva, bo v letu 2018 vključenih približno 370 brezposelnih. V učne delavnice bodo napotili:

  • dolgotrajno brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj dve leti,
  • starejše od 55 let,
  • invalide, ki niso vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo,
  • iskalce prve zaposlitve, ki so brezposelni najmanj pol leta,
  • osebe z največ osnovnošolsko izobrazbo,
  • osebe iz programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
  • osebe po prestani kazni zapora oziroma v pogojnem odpustu,
  • člane romske skupnosti ali
  • osebe, ki so zaključile program socialne aktivacije.

Prijavite se lahko od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018.

Več informacij najdete tukaj.