Javno povabilo delodajalcem_kam za pridobivanje subvencij za zaposlitev mladih 2020

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem_kam za pridobitev subvencij za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni_e v evidenci brezposelnih.  

Mesečna subvencija znaša 208 eur in se lahko izplačuje največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.  

Ponudbe lahko oddate elektronsko od 10. 4. 2020 od 14.00 dalje do 30. 6. 2020.  

Sprememba javnega povabila, 19. 2. 2021: Zavod za zaposlovanje je 19. 2. 2021 objavil spremembo javnega povabila.
 

Četrta sprememba javnega povabila se nanaša na:

  • spremembo (povečanje) razpoložljivih sredstev javnega povabila iz 10.002.577,08 EUR na 12.102.577,08 EUR in posledično okvirnega števila vključenih oseb iz 2.000 na 2.420 oseb. Sredstva se povečujejo v delu Programa »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji«, opredeljen v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja pod številko 3.1.2.2, ki ga v celoti financira Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer iz 1.422.848,00 EUR na 3.522.848,00 EUR.
  • spremembo (podaljšanje) končnega roka za oddajo ponudb na javno povabilo, in sicer iz 31. 3. 2021 do 23.59 na 30. 6. 2021 do 23.59 ter posledično uskladitev rokov za sklepanje pogodb.

Besedilo javnega povabila lahko najdete tukaj.

Vir: Zavod za zaposlovanje