Javno povabilo: Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa učne delavnice

Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo, s pomočjo katerega se bo zaposlilo 480 brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v učnih delavnicah. Delodajalci za njihovo najmanj polletno zaposlitev prejmejo subvencijo 4.000 EUR in za najmanj enoletno zaposlitev 8.000 EUR. Za subvencionirane zaposlitve v letih 2018 in 2019 je na voljo dobre 3 milijone EUR.

Namen javnega povabila je spodbuditi delodajalce k zaposlovanju brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Tako se prispeva k njihovi hitrejši socialni in delovni vključenosti in izboljšanju zaposlitvenih možnosti, kar pripomore tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci Zavoda in so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice.

Subvencija za najmaj šestmesečno zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 4.000 EUR. Sorazmerno nižja subvencija se izplača za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (vendar ne manj kot 36 ur na teden), in za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas (vendar ne manj kot 20 ur na teden). Če delodajalci podaljšajo ali ohranijo zaposlitev iste osebe še za najmanj šest mesecev brez prekinitve, so upravičeni do druge subvencije v enaki višini (4.000 EUR), skupaj torej največ 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev. 

Javno povabilo Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 3. 2020, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj dvanajst mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Več informacij najdete tukaj.