Javno povabilo: Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje, najmanj 12 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na teden ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se lahko zaposli tudi oseba, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih.

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujejo brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so starejše od 50 let,
  • so stare 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so stare 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
  • so stare 30 let ali več in se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela,
  • so stare 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
  • so stare 30 let ali več let, pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa Javnih del še ni poteklo 12 mesecev.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 3. 2020, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Več informacij o povabilu najdete tukaj.