Javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije covid-19 za leto 2021

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2021, ki bo odprto od 16. 12. 2020.

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov, razvoju novih delovnih mest in aktiviranju brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invalidov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter drugih socialno varstvenih zavodih. Program obsega pomoč pri oskrbi uporabnikov in predstavlja pomožna dela (uporabniku ali drugemu zaposlenemu delavcu).

Povabilo bo odprto od 16. 12. 2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2021.

Na javno povabilo se lahko prijavi:

  • pravna oseba, ki je pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register RS, za opravljanje socialno varstvene dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu,
  • ki je neprofitni delodajalec ter
  • izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje