Kandidacijski postopek za člana Sveta Vlade RS za mladino

Zavodu Mladinska mreža MaMa za izvedbo postopka izbire predstavnika iz sedme alineje točke Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino, razpisuje kandidacijski postopek za člana Sveta Vlade RS za mladino. 

Svet Vlade RS za mladino sestavlja 10 predstavnikov vladnih institucij in 10 predstavnikov mladinskih struktur, od teh je en predstavnik mladinskih centrov.

Skladno s četrto točko Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino je za vodenje postopka izbire predstavnika mladinskih centrov pristojna Mladinska mreža MaMa.

Mladinska mreža MaMa zato poziva mladinske centre naj podajo predloge kandidatov za imenovanje člana Sveta Vlade RS za mladino, najkasneje do ponedeljka, 13. 9. 2021.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Zavod Mladinska mreža MaMa