Mednarodna usposabljanja programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

Iz Zavoda Movit sporočajo, da lahko na portalu SALTO-YOUTH v Evropskem koledarju usposabljanj najdete številne možnosti za izobraževanja, konference, seminarje, aktivnosti za vzpostavljanje partnerstev in mnoge druge oblike dogodkov v okviru programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropske solidarnostne enote.

Kot so sporočili, lahko tovrstne aktivnosti vam ali drugim  mladinskim delavcem ter aktivnim prostovoljcem v organizaciji pomagajo pri razreševanju dilem, ki se vam pojavljajo pri vsakdanjem delu z mladimi.

Movit bodisi gosti tovrstne aktivnosti v Sloveniji bodisi jih soorganizira v sodelovanju z nacionalnimi agencijami iz drugih držav ali pa nanje samo pošlje udeležence iz Slovenije. Nekatera usposabljanja so namenjena predstavnikom organizacij, ki so izkušenejši prijavitelji, za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programov, nekatera pa so namenjena predstavnikom organizacij, ki so novi prijavitelji in se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v katerega izmed obeh programov, želijo spoznati partnerje in okrepiti svoje kompetence. 

Sodelovanje na aktivnostih je brezplačno (organizatorji izbranim udeležencem krijejo namestitev, prehrano in program), prav tako vam v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih povrnejo tudi potne stroške v višini 100 % dejanskih stroškov (do maksimalne višine 600,00 EUR). 

Vabijo vas, da preverite njihovi spletni strani E+: MVA ali ESE in v Evropskem koledarju usposabljanj izberite aktivnost, ki ustreza vašim potrebam oz. potrebam vaše organizacije, ter se nanjo prijavite in počakate na izbor.