Mnenjski dokument o duševnem zdravju mladih

Mladinski svet Slovenije je sprejel mnenjski dokument o duševnem zdravju mladih.

S pričujočim dokumentom želijo mladinske organizacije prispevati k boljšim javnim politikam, hkrati pa tudi k ozaveščanju in spodbujanju dejavnosti na področju duševnega zdravja znotraj mladinskega sektorja.

Področje krepitve duševnega zdravja mladih je vse bolj pomembno, potreba po širšem družbenem odzivu ter opozarjanju na to problematiko pa postaja vedno večja.

Duševno zdravje je v Sloveniji še vedno premalo naslovljeno in sistemsko urejeno področje. V zadnjem času je vpliv ukrepov ob pojavu koronavirusa še dodatno poslabšal socialni položaj in duševno zdravje mladih.

Trenutno stanje na področju duševnega zdravja kaže na to, da zakonska ureditev ni zadostna.

Leta 2018 je sicer bila sprejeta težko pričakovana Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, vendar je njena implementacija trenutno zelo omejena.

Zato na Mladinskem svetu Slovenije pozivajo k čimprejšnji zakonski ureditvi področja duševnega zdravja in implementaciji Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja v sodelovanju s stroko, ki bo prinesla želene rezultate in pozitivne spremembe. 

Celotni mnenjski dokument lahko najdete tukaj

Vir: MSS