Movit objavil razpis za članstvo v bazenu trenerjev za leto 2019

MOVIT, nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, želi razširiti bazen trenerjev za pripravo in izvajanje različnih mednarodnih in nacionalnih usposabljanj ter seminarjev, ki jih organizirajo v okviru obeh programov.

Namen tega razpisa je identificirati 6 novih zainteresiranih kandidatov za sodelovanje z nacionalno agencijo na področju izvajanja usposabljanj, seminarjev in drugih podobnih aktivnosti.

Tistim, ki so že člani bazena trenerjev, se na razpis ni treba prijavljati.

Od kandidatov za članstvo v bazenu trenerjev se pričakuje:

  • ustrezne kompetence za izvajanje usposabljanj in seminarjev v kontekstu neformalnega izobraževanja,
  • ustrezna znanja, potrebna za delo v kontekstu programov EU Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota,
  • sposobnost kritične samorefleksije in interes za nadaljnji strokovni razvoj,
  • aktivno delovanje na področju mladinskega sektorja in/ali širše.

Besedilo razpisa najdete tukaj.

Rok za prijavo je 3. februar 2019.