Music moves Europe: Razpis za sofinanciranje enega projekta na področju redistribucije sredstev ustvarjalcem v glasbenem sektorju

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je v okviru pobude “Music Moves EuropeBoosting European music diversity and talent”, katere namen je preizkusiti raznovrstne možnosti za bolj ciljno financiranje Evropske unije po letu 2020 za glasbeni sektor, objavil nov razpis.  

Razpis je namenjen sofinanciranju enega pripravljalnega projekta na področju zasnove in izvedbe podporne sheme za redistribucijo sredstev ustvarjalcem_kam v glasbenem sektorju. 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega iz zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa. V konzorciju morata sodelovati najmanj dve organizaciji, od katerih mora biti najmanj ena evropska organizacija, ki zastopa glasbeni sektor v najmanj dvajsetih različnih EU državah.  

Rok prijave je 15. 9. 2020. Rok prijave je podaljšan do  19. 11. 2020.

Več informacij lahko najdete tukaj