Nacionalna agencija od 1. 11. 2020 prehaja na izključno digitalno poslovanje in podpisovanje

MOVIT obvešča, da bo Nacionalna agencija od 1. 11. 2020 dalje opravila prehod na izključno digitalno poslovanje preko elektronske pošte in digitalno podpisovanje dokumentov, s čimer želijo doprinesti k varovanju okolja kot tudi poenostaviti ter pohitriti nekatere že obstoječe postopke.  

Od 1. 11. 2020 dalje bodo tako za Nacionalno agencijo z vaše strani ustrezno podpisani le tisti dokumenti, ki bodo podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. 

Z namenom priprave na to obdobje, vas Nacionalna agencija poziva, da si do konca oktobra 2020 (do t. i. konca prehodnega obdobja), pridobite ustrezna kvalificirana digitalna potrdila zakonitih zastopnikov, v kolikor takšnih potrdil še nimate. 

Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji lahko pridobite pri štirih overiteljih: 

Podpisovanje medsebojnih dogovorov (sporazumov, aneksov, pogodb) poteka v Adobe Readerju. 

V kolikor že imate kvalificirano digitalno potrdilo, vendar niste prepričani o postopku in uporabi, jih lahko pokličite in vam bodo svetovali. 

Novico lahko preberete tukaj