Nacionalna konferenca Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Razmišljate o vpeljavi razpršenega hotela? Morda o vzpostavitvi skupnostnih vrtičkov, doživljajskega igrišča ali pa stanovanjske zadruge? Imate druge ideje za skupnostne projekte, ali bi radi slišali, kakšne ideje imajo drugi v vašem okolju in kako je nekaterim že uspelo?

S prepričanjem, da imamo v Sloveniji dovolj življenjskih virov, da z njihovim trajnostnim upravljanjem zagotovimo blaginjo za vse in to omogočimo tudi prihodnjim rodovom, vas Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vabijo na konferenco, ki bo v torek, 7. november, od 9. do 14. ure, Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.

Na konferenco vabijo predstavnike občin, zadrug, podjetij, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, politične odločevalce in pripravljavce predpisov na lokalni in državni ravni ter ostale zainteresirane za skupnostne projekte.

Slišali boste, kako od besed k dejanjem prehajajo domači primeri skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Dogodek bo priložnost za širjenje mreže in gradnjo partnerstev za izvajanje skupnostnih projektov na lokalni ravni.

Prijavite se lahko tukaj.

Več informacij najdete tukaj.