Nov evropski program: Državljani, enakost, pravice in vrednote

Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV) je novi evropski program, ki ponuja sredstva za sodelovanje državljanov, enakost za vse ter zaščito in spodbujanje pravic in vrednot EU.

Organizacije civilne družbe, ki delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni, pa tudi druge zainteresirane strani se lahko prijavijo za financiranje CERV za obdobje 2021-2027.

Sofinancirali se bodo projekti na področju zaščite in spodbujanja vrednot EU, spodbujanja enakosti in pravic, vključno z enakostjo spolov, bojem proti diskriminaciji in pravicami otrok, spodbujanja delovanja in udeležbe državljanov in državljank v demokratičnem življenju EU ter krepljenje zavesti o skupni evropski zgodovini ter boja proti nasilju, zlasti nad otroki in ženskami.

V tednu od 25. do 28. maja 2021 Evropska komisija organizira niz dogodkov, na katerih boste lahko spoznali nov program, prav tako pa boste imeli možnost odprtega dialoga z odločevalci in drugimi NVO.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS