Nova tehnična priporočila državam za krepitev zaščite otrok med pandemijo

UNICEF poziva vlade po svetu, naj poskrbijo za varnost in dobrobit otrok v času izrednih razmer. Skupaj s svojimi partnerji, ki delujejo v okviru Zavezništva za zaščito otrok v humanitarnih akcijah, je objavil niz smernic za podporo organom in organizacijam, ki sodelujejo v boju proti koronavirusu.  

UNICEF skupaj s partnerji priporoča, da vlade in zaščitni organi sprejmejo konkretne ukrepe za zaščito otrok kot sestavni del vseh preventivnih in nadzornih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa in sicer: 

  • Zagotoviti je potrebno, da se pri ukrepih za nadzor bolezni čim bolj upošteva zaščita vseh otrok. 
  • Zagotoviti je potrebno finančno in materialno pomoč družinam, ki so ostale brez rednih prihodkov za preživetje. 
  • Zdravstveno, izobraževalno osebje in organe, pristojne za podporo otrokom, je potrebno seznaniti s tveganji za otroke v času epidemije, vključno z nevarnostjo nasilja, zanemarjanja in zlorab ter vzpostaviti mehanizme za prijavo zlorab. 
  • Povečati  je potrebno informiranost o sistemu napotitve in podpornih storitvah, ki so na voljo otrokom. 
  • Otroke in mlade je potrebno vključiti v oceno, kako nove razmere zaradi koronavirusa vplivajo nanje. 
  • Družinam, vključno z rejniškimi družinami, je potrebno zagotoviti usmerjeno podporo, ki zajema nasvete za ustrezno samo-oskrbo in čustveno podporo otrokom. 
  • Uvesti je potrebno konkretne ukrepe za preprečevanje ločitve otrok od ostalih članov družine in  zagotoviti podporo otrokom, ki so ostali sami brez ustrezne oskrbe zaradi hospitalizacije ali smrti starša oziroma skrbnika. 

Novico lahko najdete na spletni strani UNICEF-a, tukaj