Objavljen razpis Kultura za Zahodni Balkan

Izvajalska agencija EACEA je objavila razpis Kultura za projekte sodelovanja s fokusom na Zahodni Balkan (EACEA 39/2019), ki je financiran iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II). 

Razpis za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu “Krepitev kulturnega sodelovanja in konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih industrij na Zahodnem Balkanu” (EACEA 39/2019) določa naslednje prioritete:

  • povečati zmogljivost kulturnih in ustvarjalnih industrij za nadnacionalno in mednarodno delovanje;
  • povečati nadnacionalno kroženje kulturnih in ustvarjalnih del ter transnacionalno mobilnost kulturnih in ustvarjalnih akterjev;
  • okrepiti medkulturni dialog med umetniki, kulturnimi subjekti in širšo javnostjo.

Podpora omogoča povezovanje organizacij iz držav članic EU in Zahodnega Balkan, ki so upravičene do sredstev IPA II, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Partnerstvo vključuje najmanj 5 organizacij (vodja + 4 partnerji), pri čemer morata biti vsaj 2 organizaciji iz dveh različnih držav članic EU in vsaj 2 organizaciji iz dveh različnih držav Zahodnega Balkana. Projekti lahko trajajo najmanj 24 in največ 48 mesecev, dejavnosti pa se morajo začeti med 1. januarjem in 31. marcem 2021.

Rok za oddajo vloge je do 17. marca 2020 do 17.00 (CET).

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.