Obravnava Poročila o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018 v Državnem svetu RS

Podpredsednik MSS Jaka Matičič in vodja zagovorništva Jasmina Opec Vöröš sta se udeležila 16. seje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je med drugim obravnavala tudi Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018.

Poročilo vsebuje pregled aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2018 na vseh 6 vsebinski točkah Nacionalnega programa za mladino 2013-2022. Poročilo je sprejela vlada na svoji 27. redni seji 11.4.2019, na podlagi sklepa pristojnega delovnega telesa Državnega zbora RS pa ga morata vsako leto obravnavati tudi Državni svet RS in Državni zbor RS.

Več si lahko preberete tukaj.