Obzorje Evropa: Podoktorske štipendije ukrepov Marie Skłodowske-Curie

Evropska komisija je 22. junija v okviru Obzorja Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021 – 2027), objavila napoved javnega razpisa za podoktorske štipendije ukrepov Marie Skłodowske-Curie – za krepitev ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo.

Kot so ob objavi razpisa sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, bodo sredstva na voljo raziskovalcem, ki so pripravljeni izvajati pionirske raziskovalne in inovacijske projekte v Evropi in po svetu, tudi v neakademskih sektorjih.

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  •  vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS