Oddaja končnega poročila za Zavod RS za zaposlovanje

CNVOS je objavil opomnik za nevladne organizacije, ki prejemajo oziroma so prejemale povračilo nadomestila plače za zaposlene na začasnem čakanju na delo ali zaradi odsotnosti iz razloga višje sile in sicer, da morajo preko portala za delodajalce pri Zavodu RS za zaposlovanje oddati še končno poročilo. 

Končno poročilo morajo oddati vse nevladne organizacije, ki so imele s sklepom Zavoda RS za zaposlovanje priznano pravico do povračila nadomestila plače za zaposlene na začasnem čakanju na delo ali zaradi odsotnosti iz razloga višje sile med 13. 3. 2020 in 31. 5. 2020. 

V končnem poročilu morajo podati izjavo glede spoštovanja neodrejanja nadurnega dela in izjavo v zvezi z uveljavljanjem povračila nadomestila plač. S slednjo med drugim potrdijo, da so povračilo prejeli le za osebe, za katere je to pravico priznal Zavod RS za zaposlovanje s sklepom. Gre za vnaprej pripravljeni izjavi, kateri potrdijo s kljukico. 

Oddate lahko več končnih poročil, odvisno tudi od števila sklepov o priznanju pravice do povračila nadomestila plače. 

Portal za delodajalce lahko najdete tukaj.