Okvir za bolj vključujoča programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota

Komisija je danes sprejela okvir za bolj vključujoča in raznolika programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota v obdobju 2021–2027.

Ukrepi izpolnjujejo zavezo Komisije predsednice von der Leyen glede znatne okrepitve obeh programov, ne le v smislu omogočanja učenja ali prostovoljnega dela v drugi državi še veliko večjemu številu ljudi, temveč zlasti z doseganjem vedno večjega števila oseb z manj priložnostmi.

Kot so ob sprejetju sporočili iz Predstavništva EK v Sloveniji, so med ukrepi za programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota:

  • namenska finančna podpora: programa bosta zagotovila večjo finančno podporo za osebe z manj priložnostmi za kritje morebitnih dodatnih stroškov ali potreb;
  • prilagojena podpora za udeležence in udeleženke v vseh fazah njihovega projekta: udeleženci in udeleženke bodo lahko pred projektom ali mobilnostjo, med njo ali po njej izkoristili številne priložnosti (npr. jezikovna podpora, pripravljalni obisk ali okrepljeno mentorstvo), da bi bila njihova izkušnja čim boljša;
  • podpora za sodelujoče organizacije: v okviru programov bo na voljo dodatna podpora za organizacije, ki sodelujejo v vključujočih projektih. Ta podpora bo lahko v obliki dodatnih finančnih sredstev za pomoč pri krepitvi zmogljivosti ali v obliki dejavnosti usposabljanja in mreženja na področju vključevanja in raznolikosti za osebje organizacije;
  • prožnejša učna ponudba: programa zdaj ponujata širši nabor možnosti za projekte in mobilnost z različnim trajanjem in v različnih oblikah (virtualne ali fizične, individualne ali skupinske aktivnosti), da bi vsakdo našel nekaj zase;
  • prednost v izbirnem postopku: programa vključujeta mehanizme, s katerimi se daje prednost kakovostnim projektom, ki vključujejo osebe z manj priložnostmi ter obravnavajo vprašanji vključevanja in raznolikosti;
  • jasnejše komuniciranje in poročanje: Komisija, nacionalne agencije in vsi zadevni akterji na nacionalni in lokalni ravni bodo pri komuniciranju o programih zagotovili bolj uporabnikom prijazne, dostopne in večjezične dokumente in gradivo.

Sklep v slovenskem jeziku je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS