Organizacija dveh Eye (European Youth Event) dogodkov v 2024

Predmet razpisa je organizacija dveh lokalnih EYE (European Youth Event) dogodkov z namenom zbliževanja Evropskega parlamenta z mladimi iz bolj zapostavljenih območij Evrope ter promocija evropske demokracije preko vzpostavitve dvosmerne komunikacije.

Namen dogodkov je večanje ozaveščenosti o pomembnosti Evropskega parlamenta za mlade ter vzpodbujanje mladih k predstavitvi njihovih idej, zgodb, izkušenj in pričakovanj na lokalnem in nacionalnem nivoju za boljši jutri.

Na razpis se lahko prijavite od 11. 7. 2023 dalje. Prijavi se lahko posamezni prijavitelj, partnerstva niso upravičena.

Upravičeni prijavitelji so :

  • neprofitna organizacija,
  • pravna oseba zasebnega prava, ki je ustanovljena in delujoča vsaj tri leta,
  • pravna oseba s sedežem v članici EU,
  • pravna oseba brez politične pripadnosti.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS