Osnovno vodilo mladinskega dela je aktivno sodelovanje mladih

Na Mestni občini Ljubljana so leta 2016 sprejeli Strategijo za mlade 2016 – 2025, s katero so vzpostavili celovito naravnanost lokalne politike do mladinskega sektorja, letos pa so pripravili še raziskavo o konkretnih učinkih sofinanciranih mladinskih projektov in programov za mlade, ki v njih sodelujejo.

V letošnjem letu je bilo podprtih 86 projektov in programov, ki jih izvajajo mladinske in druge nevladne organizacije. Večino predstavljajo enoletni in triletni programi lokalnih mladinskih aktivnosti, ki izhajajo iz raznolikih potreb mladih in ponujajo možnost neformalnega učenja in druženja z vrstniki.

Rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 498 mladih udeležencev sofinanciranih projektov in programov, so pokazali visok delež sodelovanja mladih v vseh fazah mladinskega dela. Kar 92% mladih je poročalo o dobrem počutju v skupini ter da čutijo, da so v njej lahko to, kar so.

Podrobnejši podatki o raziskavi so na voljo tukaj.

Vir: MOL