Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč: Tehnična pomoč za organizacije pošiljateljice ter gradnja zmogljivosti organizacij gostiteljic za humanitarno pomoč

Namen razpisa je podpreti organizacije pri doseganju skladnosti s standardi in postopki certificiranja v okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč. To bo prispevalo k povečanju števila certificiranih organizacij, ki so na voljo za sodelovanje pri projektih napotitve.

V tem okviru se bodo iz tega razpisa za zbiranje predlogov zagotovila sredstva za podporo ukrepom, namenjenim krepitvi:

 • zmogljivosti organizacij gostiteljic za humanitarno pomoč, da bi povečali lokalno pripravljenost in odziv na humanitarne krize ter zagotovili učinkovit in trajnosten vpliv dela prostovoljcev EU za humanitarno pomoč na terenu (člen 15 Uredbe (EU) št. 375/2014);
 • zmogljivosti organizacij pošiljateljic za udeležbo v pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč ter za zagotovitev upoštevanja standardov in postopkov pobude (člen 10(6) Uredbe (EU) št. 375/2014).

Projekti se pripravljajo in izvajajo v okviru nadnacionalnih partnerstev. Na ta razpis za zbiranje predlogov se lahko prijavijo:

organizacije pošiljateljice:

 • nevladne nepridobitne organizacije, ki so bile ustanovljene v skladu z zakonodajo
 • države članice in ki imajo sedež v Uniji,
 • osebe javnega civilnega prava, za katere velja zakonodaja države članice,
 • Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca;

organizacije gostiteljice:

 • nevladne nepridobitne organizacije, ki delujejo ali so bile ustanovljene v tretji
 • državi v skladu z zakonodajo, ki velja v navedeni državi,
 • osebe javnega civilnega prava, za katere velja zakonodaja tretje države,
 • mednarodne agencije in organizacije.

Projekti tehnične pomoči organizacijam pošiljateljicam se pripravljajo in izvajajo v okviru nadnacionalnih partnerstev, v katerih sodelujejo:

 • vsaj tri organizacije pošiljateljice iz vsaj treh različnih držav članic EU

ali

 • vsaj dve organizaciji pošiljateljici iz dveh različnih držav članic ter Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca

Projekti gradnje zmogljivosti se pripravljajo in izvajajo v okviru nadnacionalnih partnerstev, v katerih sodelujejo:

 • vsaj dve organizaciji pošiljateljici iz vsaj dveh držav članic EU

ali

 • vsaj ena organizacija pošiljateljica iz ene države članice EU ter Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca

ter

 • vsaj dve organizaciji gostiteljici iz vsaj dveh tretjih držav, v katerih potekajo dejavnosti in operacije humanitarne pomoči v skladu s členom 3(d), ki spadata v zgoraj omenjene kategorije.

Rok za prijavo je 4. julij 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.