Položaj mladih in mladinskih organizacij v času COVID-19

Mladinski svet Slovenije je v sodelovanju s svojimi organizacijami članicami pripravil dokument, v katerem povzemajo spremembe, ki so jih mladim in mladinskih organizacijam prinesle posledice epidemije COVID-19, ter podajajo predloge za izboljšanje njihovega položaja.

V dokumentu so se osredotočili na obstoj mladinskih organizacij, bivanjsko problematiko mladih, trg dela in negotove oblike dela, oddaljenost od urbanih središč, položaj mladih s kmetij in duševno zdravje mladih.

Tako pripravljen dokument bodo naslovili na vladne institucij in poslance v državnem zboru ter jih pozvali k srečanju z njimi.

Dokument si lahko ogledate tukaj.