Poročilo o dostopnosti otrok in mladih do interneta

UNICEF in Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) sta objavila poročilo z naslovom “Koliko otrok in mladih ima doma dostop do interneta?”.

Glede na podatke poročila dve tretjini otrok na svetu – oziroma 1,3 milijarde otrok, starih od 3 do 17 let – doma nima dostopa do interneta. Poročilo ugotavlja primerljivo pomanjkanje dostopa tudi med mladimi, starimi od 15 do 24 let, saj jih kar 759 milijonov ali 63 % doma nima internetne povezave.

Po poročanju Unicef Slovenija ima na svetovni ravni 58% šolajočih otrok iz najbogatejših gospodinjstev doma internetno povezavo v primerjavi z le 16% otrok iz najrevnejših gospodinjstev. Razlike obstajajo tudi med državami z različno visokimi dohodki. Manj kot 5 % otrok iz držav z nizkimi dohodki ima doma internetno povezavo, v primerjavi s skoraj 90 % otrok iz držav z visokimi dohodki.

Precejšnje so tudi razlike med regijami. Približno 60 % šoloobveznih otrok na urbanih območjih nima dostopa do interneta doma, v primerjavi s približno 75% šoloobveznih otrok v podeželskih gospodinjstvih. Najbolj so prizadeti otroci v Podsaharski Afriki in Južni Aziji, saj približno 9 od 10 otrok nima dostopa do interneta doma.

Več informacij ter dostop do poročila, ki razkriva, da je za dve tretjini otrok in mladih izobraževanje v času epidemije covid-19 zaradi nedostopnosti do interneta onemogočeno, najdete tukaj.

Vir: Unicef