Posvet: Krčenje prostora civilne družbe

Posamezniki, skupnosti in organizacije civilne družbe, ki se vključujejo v posvetovanja ali postopke za različne »razvojne« projekte, se vse pogosteje znajdejo pod napadom. Tega ne problematizirajo niti vlade ali vladne institucije niti razvojne institucije – nasprotno, pogosto so ravno vladne institucije tiste, ki ustvarijo pritisk na civilno družbo. Prostor sodelovanja in delovanja okoljskih organizacij in civilnih iniciativ se vztrajno krči, kljub temu, da gre za pomembne deležnike pri snovanju in izvajanju okoljskih in drugih politik.

Kako zaščititi civilno družbo in njen prostor delovanja? Kako zagotoviti, da bodo predpisi o demokratičnih procesih, sodelovanju javnosti ter varovanju človekovih pravic in okolja spoštovani? Zakaj je civilna družba temeljni steber demokracije? Na takšna in podobna vprašanja bodo skušali odgovoriti v okviru okrogle mize ‘Krčenje prostora civilne družbe’, s katero želijo odpreti razpravo o vlogi civilne družbe in problematiki krčenja prostora civilne družbe.

Dogodek soorganizirajo organizacije Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, in Ekologi brez meja.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Dogodek bo potekal v angleščini, vendar bo zagotovljen prevod v slovenščino.

Dogodek bo potekal 5. 12. 2017 med 9. in 13. uro, v Mestnem muzeju.

Prijavite se lahko tukaj.

Vabilo na dogodek je dostopno tukaj.