Posvet o prostorih za nevladne organizacije v kulturi

Društvo Asociacija vabi na posvet o prostorih za nevladne organizacije v kulturi, ki bo potekal 9. januarja 2020 na sedežu Asociacije na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

Na dogodku želijo opredeliti glavne težave NVO na področju infrastrukture, predvsem pa razmisliti o najboljših rešitvah, ki bi jih bilo treba pričeti umeščati v strateške dokumente.

Posvet dopolnjujejo z empirično raziskavo, in sicer skušajo z anketo dobiti podatke o realnem stanju ter potrebah in viziji nevladnikov o tem, kako bi moralo biti vprašanje prostorov urejeno na občinski in nacionalni ravni.

Anketo lahko izpolnete tukaj.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.