Poziv k imenovanju predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva za obdobje 2024-2028

Na podlagi poziva Ministrstva za javno upravo Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge prostovoljske organizacije k sodelovanju pri izboru štirih predstavnikov prostovoljskih organizacij in štirih njihovih namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva za obdobje 2024-2028.

Kandidate lahko predlagajo samo nevladne organizacije, ki imajo status prostovoljske organizacije v skladu z 9. členom Zakona o prostovoljstvu oziroma vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES. Vsaka prostovoljska organizacija lahko predlaga največ enega kandidata/eno kandidatko, lahko pa se prijavi tudi kot volivka.

Rok prijave je do vključno 22. novembra 2023 do 12.00.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Slovenska filantropija