Poziv UNHCR za sofinanciranje mikro projektov slovenskih NVO na področju podpore beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito

Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je objavil javni poziv, namenjen podpori slovenskim nevladnim organizacijam, ki jih bodisi vodijo begunci, bodisi delujejo v lokalnih skupnostih in del ali vse svoje aktivnosti namenjajo ciljni skupini prisilno razseljenih oseb (prosilci_ke za mednarodno zaščito, osebe z začasno zaščito, begunci_ke).

UNHCR bo izbranim NVO dodelil sredstva za sofinanciranje manjših projektov (do 4000 €), ki naslavljajo naslednje vsebine:

  • Krepitev duševnega zdravja in zagotavljanje psihosocialne podpore
  • Preprečevanje in odzivanje na pojav nasilja po spolu
  • Preprečevanje in odzivanje na pojav trgovanja z ljudmi
  • Spodbujanje vključevanja na trg dela in zagotavljanje podpore v procesu zaposlovanja
  • Spodbujanje vključevanja otrok v predšolsko vzgojo in izobraževanje ter podpora staršem/skrbnikom ter otrokom pri vpisu v izobraževalne programe
  • Vključevanje in integracija prisilno razseljenih oseb (druge relevantne vsebine)

UNHCR je zavezan in spodbuja koncept starost, spol, raznolikost (Age, Gender, Diversity), ki se zavzema za pravično in vključujočo obravnavo ljudi ter zagotavljanje enakega dostopa do pravic, ob upoštevanju ovir, ki se nanašajo na starost, spol ali osebne okoliščine prisilno razseljenih oseb. UNHCR zato posebej spodbuja k prijavi organizacije, ki jih vodijo prisilno razseljene osebe, ženske, mladi, stari, osebe z oviranostmi, LGBTQI+ osebe in druge skupine.

Projektne predloge na prijavnem obrazcu lahko prijavitelji oddajo najpozneje do 31. avgusta na elektronski naslov hunbucontact@unhcr.org, in v naslovu naj navedejo: “Expression of Interest SI-2023 – [name of the organisation]”.

Prijave morajo biti pripravljene v angleškem oz. izjemoma v slovenskem jeziku.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS