Pravne možnosti NVO in aktivistov_k v primeru napadov in groženj

Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenija in Pod črto, je v sodelovanju z odvetniki_cami pripravil pregled pravnih možnosti, kako se odzvati v primeru napada ali grožnje.  

Gradivo “Pravne možnosti NVO in aktivistov v primeru groženj in napadov” je del projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji sofinancira pa ga NEF-Mreža evropskih fundacij v sklopu iniciative Civitates 

S projektom naslavljajo grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji ter razvijamo orodja in mehanizme za krepitev naših zmožnosti za učinkovite odzive na grožnje ter za pridobivanje javne podpore. 

Gradivo je na voljo tukaj